• Category : Услуги

Максимална прецизност в детайла

Проектирането в областта на строителството изисква на първо място прецизност, заради високата обществена отговорност в този процес. Екипът на CONSTRACT включва високоспециализирани специалисти и инженере, разбиращи че безопасността на една сграда или съоръжение следва да не пренебрегва неговата функционалност и естетика. Това е възможно ако конструкцията на една сграда или съоръжение кореспондират помежду си във всеки малък детайл и са напълно наясно с всяка свързана функция.

Ефективност в залагането на материали – метал, бетон

Съвременното строителство е обект на строги изисквания и контрол в процеса на проектиране, което често може да е в конфликт с очакванията на всеки инвеститор за ефективно управление на разходите. Вземайки това предвид в работата си, CONSTRACT гарантира на клиентите си, че проектираните от нас конструкции залагат максимална безопасност според изискванията на ЕВРОКОД при възможно най-ефективно използване на основните материали като бетон и стомана, които са част от най-голям обем от разходите при този тип инвестиционни проекти.

Дългогодишен опит в реализацията на проекти

Екипът на CONSTRACT включва инженери, архитекти, икономисти, имащи изключително разнообразен опит в проектирането на сгради и съоръжения в различни части на света. Освен основният екип от служители CONSTRACT разполага с още по-широк кръг от специалисти в различни области, които биха били необходими в реализирането на инвестиционните намерения на клиента. Това включва, както необходимостта от предоставянето на юридически услуги, така и специалисти в областта на маркетинга, рекламата, изкуството, интериорния дизайн.

Комплексни и гъвкави подходи в реализацията на проекти

Благодарение на богатия си опит в проектирането на разнообразен тип сгради и съоръжения в различни точки на света, екипът на CONSTRACT има необходимите умения да реализира висококачествени проекти в различни условия, вкл. климатични, геоложки, административни, и др. имащи отношение към реализацията на проекти в строителството.