• Category : Услуги

 

Ефективност в залагането на материали – метал, бетон

Съвременото строителство е обект на строги изисквания и контрол в процеса на проектиране, което често може да е в конфликт с очакванията на всеки инвеститор за ефективно управление на разходите. Вземайки това предвид в работата си, CONSTRACT гарантира на клиентите си, че проектираните от нас конструкции залагат максимална безопасност според изискванията на ЕВРОКОД при възможно най-ефективно използване на основните материали като бетон и стомана, които са част от най-голям обем от разходите при този тип инвестиционни проекти.