Комплексно проектиране и управление

CONSTRACT

ЗА НАС

Дизайн и Архитектура в действие.

CONSTRACT е основана през 2012 г., като категоричен нов отговор на традиционните фирми за проектиране на сгради и съоръжения. Изцяло новаторска в своя замисъл и реализация, нашата фирма залага на изцяло съвременен подход към дейността, основан върху ноу-хау от водещи Западноевропейски компании.

С тези фирми основателите на CONSTRACT са в непрестанни връзки и обмен на информация, идеи и решения. Симбиозата между конструктивното и дизайнерското е формат, който се появява за първи път в България и за краткото си съществуване досега доказа, че сме на верен път. Програмните продукти и експертизата ни в дълбочина по изготвянето, провеждането и финализирането на отделните елементи от нашата дейност ни позволява да откликваме на възможно най-технически предизвикателните проекти в критични времеви рамки при оптимизиран бюджет. Концепцията, Дизайнът и Архитектурата в действие е това, от което съвременният човек има най-остра нужда в строителството.

Принципи на действие.

УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ
Симбиозата между
конструктивното и дизайнерското.
 • 01.
  Конструкции
  • CONSTRACT е специализирана в изготвяне на конструктивни проекти на стоманобетонни, метални, дървени и комбинирани конструкции на сгради и съоръжения, като еднофамилни жилищни сгради, жилищни комплекси, мултифункционални комплекси, обществено-административни сгради, детски градини, хотелски комплекси, индустриални сгради. Проектите се разработват в идейна, техническа и работна фаза.
 • 02.
  Управление на проекти
  • Управлението и координацията на проектите е решаващо за успешното реализиране на всяка една сграда. CONSTRACT предлага управление, чрез което изискванията на клиента намират своята оптимална реализация. То включва координация между всички страни на процеса по проектиране и реализация на проекта, подготовка на тръжна документация за избор на изпълнител и др. По този начин клиентът е сигурен, че всяко едно негово изискване в хода на реализацията е спазено и стриктно наблюдавано.
 • 03.
  Комплексно проектиране и управление
  • Този тип услуга е предпочитан при проекти “на зелено” - нашият екип поема целият процес от идейната фаза и концепцията на сградата и нейните функции, през неговото техническо проектиране, строителство и реализация “до ключ”, включвайки и процеса на въвеждане в експлоатация и свързаните с него административни изисквания. Така този комплексен подход гарантира, че изискванията на клиента са реализирани.
Партньори

CONSTRACT е резултат от сътрудничеството между инж. Антон Кузкин и инж. Димитър Йончев.

Инженер

инж. Антон Кузкин

Инженер

инж. Димитър Йончев

Клиенти

В CONSTRACT сме привилегировани да работим с редица водещи в бранша фирми.

Контакти

Свържете се с нас

Телефон:

+359 885 737 873

Адрес

Пловдив, бул. Санкт Петербург 48

Contact Us