• Category : Услуги

Дългогодишен опит в реализацията на проекти

Екипът на CONSTRACT включва инжинери, архитекти, икономисти, имащи изключително разнообразен опит в проектирането на сгради и съоръжения в различни части на света. Освен основият екип от служители CONSTRACT разполага с още по-широк кръг от специалисти в различни области, които биха били необходими в реализирането на инвестиционните намерения на клиента. Това включва, както необходимостта от предоставянето на юридически услуги, така и специалисти в областта на маркетинга, рекламата, изкуството, интериорния дизайн.